نکات مهم و زیبا برای زندگی بهتر زندگي را با چيزهاي بسيار ساده،پر بايد كرد. ساده ها سطحي نيستند. خريد چند سيب ترش مي تواند به عمق فلسفه ملاصدرا باشد. مشكل ما اين نيست كه براي شيرين كردن زندگي،معجزه نمي كنيم،مشكل ما اين است كه همان قدر كه ويران مي كنيم،نمي سازيم، همان قدر كه كهنه مي كنيم،تازگي نمي بخشيم،همان قدر كه دور مي شويم،باز نمي گرديم،همان قدر كه آلوده مي كنيم،پاك نمي كنيم،همان قدر كه تعهدات و پيمان هاي نخستين خود را فراموش مي كنيم،آن ها را به ياد نمي آوريم،همان قدر كه از رونق مي اندازيم،رونق نمي بخشيم. مشكل اين است كه از همه روياهاي خوش آغاز دور مي شويم و اين دور شدن به معناي قبول سلطه ي بي رحمانه ي زمان است.  نادر ابراهیمی.

زندگي را با چيزهاي بسيار ساده،پر بايد كرد. ساده ها سطحي نيستند.
خريد چند سيب ترش مي تواند به عمق فلسفه ملاصدرا باشد. مشكل ما اين نيست كه براي شيرين كردن زندگي،معجزه نمي كنيم،مشكل ما اين است كه همان قدر كه ويران مي كنيم،نمي سازيم، همان قدر كه كهنه مي كنيم،تازگي نمي بخشيم،همان قدر كه دور مي شويم،باز نمي گرديم،همان قدر كه آلوده مي كنيم،پاك نمي كنيم،همان قدر كه تعهدات و پيمان هاي نخستين خود را فراموش مي كنيم،آن ها را به ياد نمي آوريم،همان قدر كه از رونق مي اندازيم،رونق نمي بخشيم. مشكل اين است كه از همه روياهاي خوش آغاز دور مي شويم و اين دور شدن به معناي قبول سلطه ي بي رحمانه ي زمان است.

نادر ابراهیمی.

منبع : بهترین نوشته های دنیا شعر عکس عاشقانه |نکات مهم و زیبا برای زندگی بهتر
برچسب ها :