منبع : بهترین نوشته های دنیا شعر عکس عاشقانه |موفقیت چیست؟
برچسب ها : هستید، ,هنوز بهترین ,هستید، هنوز