دختر ها با عشق اولشان ساده هستند ساده می پوشد، ساده می گیرد... نگاهش با شیطنت است. وقتی می خندد، حقیقی است... امـــــــــا...! اگر ترکش کنی...اگر فریبش دهی...اگر اذیتش کنی...میبینی کم کم غلیظ آرایش می کند. لباس های پر زرق و برق تری می پوشد. نگاهش توی عکس با غرور دوخته شده است به دوربین... بدان خنده هایش هم دیگر حقیقی نیستند... بدان از یک عشق عمیق گذشته است... و دیگر سادگی هیچکس چشمش را نمی گیرد!  هیچ مرد معمولی ای را نمی پسندد... هیچ مرد معمولی ای را قهرمان فرض نمی کند... دیگر رویایی ندارد برای مردی... باید باشی تا قهرمان ببیندت، چهار شانه باشی، قد بلند... دختر ها فقط با عشق اولشان ساده هستند. ساده ها را ســــــاده نگه دارید...

دختر ها با عشق اولشان ساده هستند
ساده می پوشد، ساده می گیرد...
نگاهش با شیطنت است.
وقتی می خندد، حقیقی است...
امـــــــــا...!
اگر ترکش کنی...اگر فریبش دهی...اگر اذیتش کنی...میبینی کم کم غلیظ آرایش می کند. لباس های پر زرق و برق تری می پوشد.
نگاهش توی عکس با غرور دوخته شده است به دوربین...
بدان خنده هایش هم دیگر حقیقی نیستند...
بدان از یک عشق عمیق گذشته است...
و دیگر سادگی هیچکس چشمش را نمی گیرد!

هیچ مرد معمولی ای را نمی پسندد...
هیچ مرد معمولی ای را قهرمان فرض نمی کند...
دیگر رویایی ندارد برای مردی...
باید باشی تا قهرمان ببیندت، چهار شانه باشی، قد بلند...
دختر ها فقط با عشق اولشان ساده هستند.
ساده ها را ســــــاده نگه دارید...

منبع : بهترین نوشته های دنیا شعر عکس عاشقانه |دختر ها با عشق اولشان ساده هستند
برچسب ها : ساده ,اولشان ,دختر ,اولشان ساده ,ساده هستند